Productes

Els nostres productes: fruita seleccionada de qualitat

La xifra de fruita comercialitzada anualment per ARILFRUT varia en funció de la producció , al voltant de 22.000 tones , de les quals:

ComercialitzacióPeríode de recol·lecció
Peres: 9.500 Tde juliol a octubre
Pomes: 7.500 Tde setembre a novembre
Nectarines i platerines: 3.600 Tde juny a setembre
Préssecs i paraguaians: 1.500 Tde juny a setembre
Fruites diverses: 200 Tde juny a setembre