Qualitat


La seguretat alimentària
és la nostra prioritat

ARILFRUT, compleix estrictament amb la legislació vigent relativa a la traçabilitat sent cada lot de producte identificat des del productor fins al client final. Aquests processos d’identificació dels nostres lots són revisats i actualitzats constantment mitjançant la tecnologia més avançada per a evitar qualsevol error ja que som conscients de la importància de la seguretat alimentària. Per a la codificació dels nostres productes seguim els estàndards de codificació GS1. Aquest compromís aporta un gran valor no tangible al consumidor dels nostres productes frescos.

El cultiu de la fruita es fa complint amb les directrius de l’empresa en bones pràctiques agrícoles i mediambientals, tant en el procés de recollida, lliurament, selecció, conservació en fred i embalatge de la fruita

Un procés on premia la qualitat

La majoria de les característiques nutricionals i vitamíniques de la nostra fruita depenen del temps que passi des de la seva recol·lecció fins al seu consum, per això la importància de la traçabilitat per a tenir clara la vida útil del producte. Quan es recepciona la fruita en la central es registra l’origen i el moment de la recol·lecció, dades que es recuperen quan la fruita és manipulada per a la seva classificació, calibrat i envasat. Després de l’envasament es fa un mostreig del producte i es controla la seva qualitat (paràmetres com a sabor, penetromia, presència o grandària) abans del seu enviament al client.

Les nostres certificacions són molt importants per a donar el millor servei tant a clients com proveïdors, com a confiança als nostres consumidors finals.